Toll

Toll: den første tjenestemenn enhver besøkende til et nytt land vil møte. I Belize kan tollmyndighetene være oppfylt når ankommer gjennom luften, med båt eller over land. I hvert tilfelle er kriteriene som må oppfylles som en besøkende (eller som en lokal tilbake til sitt land), anvendt jevnt.

Import skatt skyldes i tollen, og det er visse elementer som kanskje ikke bli tatt med deg inn i landet. Vi har lagt merke til at tollvesenet blir ofte referert til i våre artikler, så vi har besluttet å bundle alle Belize Tollvesenet relaterte artikler i denne oversikten. Vennligst referer til artikkelen listen nedenfor og velg den artikkelen som gir deg den nødvendige informasjonen.